Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Tiếp xúc cử tri thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Sáng 08/11, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thường trực HĐND thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri thành viên MTTQ Việt Nam thành phố chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021). Đồng chí Bùi Thế Nghĩa, Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố và đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố chủ trì hội ngh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các vị đại biểu đại diện các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.


ảnh

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố thống nhất xem xét, quyết định các nội dung chủ yếu như: Quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 trên địa bàn thành phố; Quyết định kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2016-2020; Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Quyết định biên chế công chức hành chính, phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố năm 2020; Quyết định cơ chế chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố; Quyết định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố; Quyết định nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025.


ảnh


Tại buổi tiếp xúc, các cử tri thành viên MTTQVN thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019, bày tỏ sự phấn khởi, niềm tin của nhân dân thành phố đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền thành phố, diện mạo thành phố đột phá, an sinh xã hội được quan tâm đặc biệt... Đồng thời chỉ rõ một số mặt còn hạn chế, thiếu sót cần khắc phục: Vấn đề nguồn nhân lực và đào tạo nhân lực chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hiện nay; chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố góp phần phát triển bền vững; vấn đề ô nhiễm môi trường; cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ đối với gia đình chính sách, người nghèo…

Đồng chí Bùi Thế Nghĩa, Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri thành viên MTTQ Việt Nam thành phố và sẽ tổng hợp, báo cáo trình HĐND thành phố.