Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 423032
Khách trực tuyến : 14
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thời gian: 03/12/2019 - 08:18
 

Vận động doanh nghiệp, doanh nhân góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Chiều 3/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tổ chức phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

 


Các đại biểu ấn nút khai trương website Cuộc vận động. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu phát động Cuộc vận động, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động nhấn mạnh: Cách đây 74 năm, ngay khi vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn thể hiện ý chí đấu tranh kiên cường, khát vọng mãnh liệt về độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đưa đất nước ra phát triển giàu, mạnh. Về doanh nghiệp, doanh nhân, ngay từ những ngày đầu giành được độc lập, Bác đã đề cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế.

Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn xác định và thực hiện quan điểm nhất quán phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, đồng thời ban hành nhiều đường lối, chủ trương quan trọng về đổi mới, phát triển kinh tế đem lại thành tựu phát triển kinh tế to lớn và làm lên cơ đồ chưa từng có của đất nước ta ngày nay.

Thực tiễn chứng minh đường lối, chủ trương của Đảng ta về đổi mới, phát triển kinh tế trong thời gian qua là hoàn toàn đúng đắn, mang tính sáng tạo, phù hợp với quy luật phát triển khách quan. Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã ban hành 3 Nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ba Nghị quyết trên của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng là các chủ trương lớn, quan trọng, đúng đắn, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong và chủ yếu trong phát triển kinh tế, quyết định thành công trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. "Doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trên thị trường, chịu tác động và hưởng lợi trực tiếp từ các cơ chế, chính sách. Chính họ biết hơn ai hết họ cần gì, cơ chế, chính sách nào để họ có thể hoạt động tốt nhất, đóng góp thiết thực, hiệu quả nhất cho việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và phát triển kinh tế đất nước", Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế. Đồng thời, cuộc vận động nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Nêu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” là một việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng. Doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ là đối tượng được điều chỉnh bởi cơ chế, chính sách mà chính họ phải có tiếng nói, tham gia vào quá trình hoàn thiện, xây dựng cơ chế chính sách. Chỉ như vậy, cơ chế chính sách mới phản ánh kịp thời, sát nhất với thực tiễn trong cuộc sống, tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, minh bạch, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động ngày càng đạt kết quả, hiệu quả cao hơn nữa.

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng đã giao cho MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường giám sát thực hiện nghị quyết. MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan triển khai giám sát thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, lĩnh vực thuế hải quan, giám sát cải cách hành chính…

Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên mọi miền Tổ quốc, thuộc mọi thành phần kinh tế sẽ tích cực hưởng ứng Cuộc vận động để hoạt động này lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng./.

Theo TTXVN

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Ký kết giao ước thi đua khối các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020(31/12/2019 - 11:14)
Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh(26/12/2019 - 16:07)
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc mừng Lễ Giáng sinh 2019(26/12/2019 - 16:07)
MẶT TRẬN PHẢI ĐỔI MỚI ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN(26/12/2019 - 12:13)
KHAI MẠC HỘI NGHỊ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ HAI(25/12/2019 - 17:10)
CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC VÀ KHÔNG NÉ TRÁNH NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI, KHÓ(25/12/2019 - 12:01)
Cụm thi đua MTTQ khối huyện, quận giao ban công tác năm 2019(23/12/2019 - 08:26)
Hội nghị giao ban trực tuyến Tổng kết hoạt động Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019(20/12/2019 - 13:03)
Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng tổ chức Kỳ họp thứ 2 - khóa XIV (19/12/2019 - 11:30)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức triển lãm ảnh “Đoàn kết sáng tạo” (16/12/2019 - 10:17)
5 thành phố trực thuộc Trung ương Tổng kết hoạt động thi đua cụm năm 2019(15/12/2019 - 08:38)
Hội nghị trao đổi, tọa đàm thực hiện Đề án 01/138 “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư”(05/12/2019 - 14:36)
Chuyển trang    
Trang số:  1/59
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Hải An: Kỳ họp thứ 3 - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Hải tổ chức Hội nghị lần thứ 03 tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ký kết giao ước thi đua khối các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020
Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc mừng Lễ Giáng sinh 2019
MẶT TRẬN PHẢI ĐỔI MỚI ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN
KHAI MẠC HỘI NGHỊ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ HAI
CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC VÀ KHÔNG NÉ TRÁNH NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI, KHÓ
Hải An: Không để ai bị bỏ lại phía sau
Cụm thi đua MTTQ khối huyện, quận giao ban công tác năm 2019
Hội nghị giao ban trực tuyến Tổng kết hoạt động Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019
Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng tổ chức Kỳ họp thứ 2 - khóa XIV
Hội nghị Biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo quận Lê Chân giai đoạn (2015-2020)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức triển lãm ảnh “Đoàn kết sáng tạo”
Hải An: Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo