Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 423069
Khách trực tuyến : 11
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thời gian: 28/11/2019 - 11:29
 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

Sáng 28/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức lớp tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019-2024) và một số nghiệp vụ công tác tổ chức cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố.


Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành quán triệt Nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố khóa XIV. Theo đó, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam thành phố chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45-NQ/TƯ, ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp CNH-HĐH. Hội nghị đã thông tin về chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng gồm 5 chương trình công tác: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; Thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Minh Phương tập huấn
nghiệp vụ công tác tổ chức

Đồng thời, các đại biểu được tập huấn kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, nguyên tắc hoạt động của MTTQ Việt Nam và một số nghiệp vụ công tắc tổ chức như tổ chức Hội nghị Ủy ban; kiện toàn Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ; Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Tư vấn và Ban Công tác Mặt trận.

Thông qua Hội nghị Tập huấn, đội ngũ cán bộ Mặt trận được hệ thống lại những kiến thức cơ bản về MTTQ Việt Nam cũng như củng cố thêm một số nghiệp vụ trong công tác Mặt trận. Đặc biệt đối với những cán bộ mới tham gia công tác mặt trận vừa được kiện toàn trong Đại hội. Đây là hoạt động thường niên của MTTQ Việt Nam thành phố nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ Mặt trận các cấp, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình số 5 của MTTQ Việt Nam thành phố

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Ký kết giao ước thi đua khối các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020(31/12/2019 - 11:14)
Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh(26/12/2019 - 16:07)
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc mừng Lễ Giáng sinh 2019(26/12/2019 - 16:07)
MẶT TRẬN PHẢI ĐỔI MỚI ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN(26/12/2019 - 12:13)
KHAI MẠC HỘI NGHỊ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ HAI(25/12/2019 - 17:10)
CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC VÀ KHÔNG NÉ TRÁNH NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI, KHÓ(25/12/2019 - 12:01)
Cụm thi đua MTTQ khối huyện, quận giao ban công tác năm 2019(23/12/2019 - 08:26)
Hội nghị giao ban trực tuyến Tổng kết hoạt động Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019(20/12/2019 - 13:03)
Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng tổ chức Kỳ họp thứ 2 - khóa XIV (19/12/2019 - 11:30)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức triển lãm ảnh “Đoàn kết sáng tạo” (16/12/2019 - 10:17)
5 thành phố trực thuộc Trung ương Tổng kết hoạt động thi đua cụm năm 2019(15/12/2019 - 08:38)
Hội nghị trao đổi, tọa đàm thực hiện Đề án 01/138 “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư”(05/12/2019 - 14:36)
Chuyển trang    
Trang số:  1/59
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Hải An: Kỳ họp thứ 3 - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Hải tổ chức Hội nghị lần thứ 03 tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ký kết giao ước thi đua khối các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020
Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc mừng Lễ Giáng sinh 2019
MẶT TRẬN PHẢI ĐỔI MỚI ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN
KHAI MẠC HỘI NGHỊ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ HAI
CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC VÀ KHÔNG NÉ TRÁNH NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI, KHÓ
Hải An: Không để ai bị bỏ lại phía sau
Cụm thi đua MTTQ khối huyện, quận giao ban công tác năm 2019
Hội nghị giao ban trực tuyến Tổng kết hoạt động Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019
Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng tổ chức Kỳ họp thứ 2 - khóa XIV
Hội nghị Biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo quận Lê Chân giai đoạn (2015-2020)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức triển lãm ảnh “Đoàn kết sáng tạo”
Hải An: Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo