Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 251203
Khách trực tuyến : 9
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết website
   
Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền
Thời gian: 13/03/2018 - 16:43
Hướng dẫn công tác phong trào năm 2018
Thời gian: 02/03/2018 - 16:20
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018
Thời gian: 02/03/2018 - 10:14
Hướng dẫn công tác Tôn giáo - Dân tộc năm 2018
Thời gian: 01/03/2018 - 11:38
Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018
Thời gian: 01/03/2018 - 10:34
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của MTTQVN năm 2018
Thời gian: 01/03/2018 - 10:26
Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018
Thời gian: 01/03/2018 - 10:02
Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của MTTQVN các cấp thành phố năm 2018
Thời gian: 01/03/2018 - 09:57
Chương trình hành động của UBMTTQVN TP thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Thời gian: 13/03/2017 - 15:05
Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài
Thời gian: 13/03/2017 - 15:02
Hướng dẫn công tác tôn giáo, dân tộc năm 2017
Thời gian: 01/03/2017 - 15:31
Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQVN các quận, huyện năm 2017
Thời gian: 01/03/2017 - 10:35
Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của MTTQVN các cấp thành phố năm 2017
Thời gian: 01/03/2017 - 10:17
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Thời gian: 13/01/2017 - 15:34
Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân năm 2015
Thời gian: 16/03/2015 - 10:44
Hướng dẫn công tác phong trào năm 2015
Thời gian: 12/03/2015 - 15:28
Hướng dẫn công tác tuyên giáo năm 2015
Thời gian: 12/03/2015 - 15:27
Hướng dẫn công tác xây dựng chính quyền năm 2015
Thời gian: 12/03/2015 - 15:26
Hướng dẫn công tác tôn giáo - dân tộc năm 2015
Thời gian: 12/03/2015 - 15:25
Hướng dẫn công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền
Thời gian: 10/03/2014 - 14:21
Tin mới
Tiên Lãng: Hội nghị Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân cụm 2
Kết nối để các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào Hải Phòng
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả
Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 về công tác cán bộ
Lê Chân: Xây dựng mô hình điểm “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”
Quận Ngô Quyền sơ kết 1 năm triển khai xây dựng các mô hình "Tổ dân phố văn minh, an toàn"
Ủy ban MTTQVN quận Lê Chân triển khai mô hình điểm “Chung tay giảm nghèo bền vững”
Mô hình “Tuyên truyền vận động đảm bảo an toàn thực phẩm tại cộng đồng dân cư” tại quận Hồng Bàng
Kiến Thụy: Ra mắt mô hình điểm thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm” giai đoạn 2018 -2019
Hồng Bàng tích cực triển khai thực hiện Đề án 01/138 “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư”
Phối hợp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngô Quyền: Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh
An Dương: Ra mắt mô hình điểm về tuyên truyền, vận động và giám sát
Động thổ dự án Trung tâm thương mại AEONMALL Hải Phòng Lê Chân
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV