74 xã cơ bản cán đích nông thôn mới

74 xã cơ bản cán đích nông thôn mới

Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến nay, bình quân các xã ước đạt 16,75 tiêu chí, tăng 0,3 tiêu chí so với năm 2017. Toàn thành phố đã có 74 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 70 xã đã được công nhận đạt chuẩn, tăng 24 xã so với năm 2017.

Hiện, ngành nông nghiệp đang tham mưu cho UBND thành phố triển khai đồng loạt các hạng mục, công trình xây dựng nông thôn mới tại 65 xã còn lại; thành phố hỗ trợ đầu tư 360 tỷ đồng cho 15 xã về đích trong năm 2018 và 500 tỷ đồng cho 50 xã về đích trong năm 2019. Đối với việc nâng cấp, cải tạo 462 công trình hạ tầng, các địa phương đã triển khai thủ tục đầu tư xây dựng công trình.

Đáng chú ý, thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng, ngành đã tham mưu, đề xuất UBND thành phố ban hành Quyết định hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn đợt 1 năm 2018 với tổng lượng xi măng là 60.541 tấn để thực hiện 373,8 km đường bê tông.

Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng phương án tổng thể xử lý rác thải trên địa bàn thành phố để từng bước thay thế 156 điểm xử lý rác tạm tại các xã. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết, tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào dự án cấp nước sạch nông thôn theo tiêu chuẩn nước sạch đô thị; kế hoạch thực hiện chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn năm 2018.

Khánh Chi

  • Tin mới đăng