THÊM NGUỒN LỰC GỬI TỚI QUỸ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chiều 7/6, tại Hội trường cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao kinh phí ủng hộ tới Ủy … Read more