GIẢM MẠNH RÁC THẢI NHỰA VÀ TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đó là đề nghị của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2020 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn … Read more