Hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

Sáng 2/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ … Read more

Kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hồng Bàng

Sáng 30/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức đoàn kiểm tra đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hồng Bàng. Đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban … Read more