TRÍCH LƯỢC LỊCH SỬ MĂT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (1930-2019)

TRÍCH LƯỢC LỊCH SỬ MĂT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (1930-2019) Thành phố Hải Phòng được thành lập đến nay đã hơn một thế kỷ (1888), trên cơ sở của một miền đất cổ có bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa xã hội lâu đời. Theo kết quả … Read more

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Danh sách Ban Thường trực: Chủ tịch:Cao Xuân Liên      ĐT: 02253.842.290 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Minh Phương      ĐT: 02253.842.224 Phó Chủ tịch: Đỗ Tràng Thành      ĐT: 02253.823.583 Phó Chủ tịch: Vũ Anh Thư      ĐT: 02253.823.584 … Read more

BIỂU TRƯNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Biểu trưng hình tròn tượng trưng cho khối thống nhất dân tộc chung mục đích xây dựng một nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Nền biểu trưng là lá cờ tổ quốc với sao vàng trên nền đỏ. Hoa sen trắng cách điệu tượng trưng … Read more

5 thành phố trực thuộc Trung ương Tổng kết hoạt động thi đua cụm năm 2019

Ngày 09/12/2019, tại thành phố Cần Thơ, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Tổng kết hoạt động thi đua cụm năm 2019. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng- … Read more

MỐI QUAN HỆ GIỮA MẶT TRẬN VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

MỐI QUAN HỆ GIỮA MẶT TRẬN VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ a/ Mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận có một đặc điểm đáng chú ý: Đảng vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận Là thành viên, Đảng tham gia Mặt trận bình đẳng và có … Read more

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA MẶT TRẬN

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA MẶT TRẬN Mặt trận Dân tộc thống nhất được tổ chức trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng về địa vị và độc lập về tổ chức. Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận được thực hiện theo các nguyên tắc: – Hiệp thương dân chủ, … Read more

VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Sự qui định này là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp … Read more

ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1930. Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt … Read more