20 C
Haiphong
Thứ Ba, 25 Tháng Một, 2022

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG

Khối MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị – xã hội: Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 24/1 tại Hội trường Văn phòng Thành ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị giao ban Khối MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Tin hoạt động Mặt trận thành phố

Tin hoạt động Mặt trận địa phương

TUYÊN TRUYỀN - VẬN ĐỘNG

CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA

Công tác dân vận góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế – xã hội...

Chiều 24/12, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2021; triển khai nhiệm...

TỔ CHỨC - THÀNH VIÊN

TIN ĐỌC NHIỀU

XÂY DỰNG ĐẢNG - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Đại đoàn kết toàn dân tộc – Cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam

Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường...

Phát huy giá trị văn hóa đạo đức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Giá trị văn hóa đạo đức là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc; đã soi sáng con đường giải phóng và...

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nhận diện những quan điểm sai trái, thù địch để luôn vững tin vào quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng không chỉ “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá”...
spot_img

ĐẠI ĐOÀN KẾT

CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

PHÒNG - CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Vận hành thử nghiệm Hệ thống Tổng đài 1022 – Kênh tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị về công tác phòng, chống dịch...

UBND thành phố Hải Phòng thiết lập Hệ thống Tổng đài 1022 và bắt đầu hoạt động thử nghiệm từ 00h00 ngày 21/01/2022. Trong thời gian...