19 C
Haiphong
Thứ Năm, 8 Tháng Mười Hai, 2022

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Sáng 7/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, HĐND thành phố tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Dự kỳ...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Tin hoạt động Mặt trận thành phố

Tin hoạt động Mặt trận địa phương

TUYÊN TRUYỀN - VẬN ĐỘNG

CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA

TIN ĐỌC NHIỀU

XÂY DỰNG ĐẢNG - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN