28 C
Haiphong
Chủ Nhật, 29 Tháng Năm, 2022

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG

Hội nghị Xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Pháp năm 2022 với chủ đề “Hải Phòng – điểm đến thành công”

Chiều 25/5, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tổ chức Hội...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Tin hoạt động Mặt trận thành phố

Tin hoạt động Mặt trận địa phương

TUYÊN TRUYỀN - VẬN ĐỘNG

CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA

Công tác dân vận góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế – xã hội...

Chiều 24/12, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2021; triển khai nhiệm...

TỔ CHỨC - THÀNH VIÊN

TIN ĐỌC NHIỀU

XÂY DỰNG ĐẢNG - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Vận dụng tư tưởng “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hệ thống lý luận và phương châm hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy...

Tư tưởng Hồ Chí Minh – một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

Với đất nước và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người con trung hiếu, vừa là lãnh tụ vĩ đại....

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn...

Đại đoàn kết toàn dân tộc – Cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam

Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường...
spot_img

ĐẠI ĐOÀN KẾT

CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN