25 C
Haiphong
Thứ Bảy, 25 Tháng Ba, 2023

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI: Hải Phòng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Sáng 22/3, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Tin hoạt động Mặt trận thành phố

Tin hoạt động Mặt trận địa phương

TUYÊN TRUYỀN - VẬN ĐỘNG

CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA

TIN ĐỌC NHIỀU

XÂY DỰNG ĐẢNG - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN