30 C
Haiphong
Thứ Sáu, 1 Tháng Bảy, 2022

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG

Quan tâm chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương

Chiều 29/6, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Tin hoạt động Mặt trận thành phố

Tin hoạt động Mặt trận địa phương

TUYÊN TRUYỀN - VẬN ĐỘNG

CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA

Công tác dân vận góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế – xã hội...

Chiều 24/12, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2021; triển khai nhiệm...

TỔ CHỨC - THÀNH VIÊN

TIN ĐỌC NHIỀU

XÂY DỰNG ĐẢNG - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay

Hơn 90 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của lịch sử dân tộc. Báo...

Nhận thức đúng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tham nhũng là một thuộc tính trong xã hội có giai cấp. Chống tham nhũng, vì thế, là cuộc đấu tranh lâu dài, cam...

Quyết liệt, không có vùng cấm, ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng

Ở Việt Nam, việc đấu tranh chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ,...

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, bóp méo và xét lại lịch sử của các thế lực thù địch

Hơn 92 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác....
spot_img

ĐẠI ĐOÀN KẾT

CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN